Tjen penger online

Den enkle måten å tjene penger online - en kortversjon

I de følgende inleggene skal jeg gå gjennom hvordan man benytter seg av enkle metoder for å få en bedre ranking hos søkemotorene. Det er to ting som aldri kan gjentas ofte nok i "tjen penger online" bransjen. Den første og viktigste er at hvis man vil tjene penger online så er det kun søkemotorene som gjelder. Dette er selvfølgelig en sannhet med modifikasjoner, men det er likevel så mye mer å hente hos søkemotorene enn det er i sosiale nettverk at disse nesten kan ignoreres fullstendig. Den andre tingen som er viktig kommer vi tilbake til i denne tjen penger online utgaven.

Det første vi må tenke på er at vi finner et tema som er lønnsomt å satse på. Her er det 3 ting som er veldig viktig å finne ut av før man gir seg i kast med å lage en nettside:

- Inneholder temaet mange søkeord som det er brukbart med søk på?

- Hvor stor er konkurransen for disse søkeordene?

- Hvor mye betaler disse søkeordene?

Framgangsmåten er egentlig veldig enkel her. Dette er slik jeg gjør det:

- Jeg finner et emne jeg kan skrive noe om. (Dette er sjelden noe problem, fordi det finnes nettsider som inneholder informasjon om stort sett alle tema. Disse kan skrives om og gjøres til sitt eget)

- Jeg skriver ned alle søkeord jeg kommer på som på noen måte er beslektet med det emnet jeg har valgt.

- Jeg går gjennom alle søkeordene i adwords keyword tool for å finne ut hvor mange søk det er på disse og hvor mye de betaler.

- Jeg ser hvor stor konkurranse det er for de enkelte søkeordene.

I ni av ti tilfeller finner jeg ut at det ikke er verdi i emnet. Den tiende gangen finner jeg et emne som virkelig skriker tjen penger online.

Når jeg så har funnet et emne det er mulig å tjene penger på begynner jeg med å sette opp en side. Enten det er en blogg eller webside jeg skal sette opp så er det de samme enkle prinsippene som gjelder. Det hele handler i grunnen om at det ikke skal være noen som helst tvil om hva både siden og de enkelte postene handler om. For siden i sin helhet er det to ting som er spesiellt viktige:

- Siden må ha en URL som inneholder hovedsøkeordet ditt.

- Tittelen på siden må inneholde hovedsøkeordet ditt.

For de enkelte innleggene er det også noen ting som er viktige:

- Innleggstittelen må inneholde det aktuelle søkeordet som du har valgt for inlegget.

- Inlegget må inneholde søkeordet flere ganger. Ikke overdriv, men spre det jevnt utover.

I tillegg er det greit at man har et innlegg per side. Bruk også søkeordet som "alt tags" når du legger inn bilder.

Det er i grunnen det som trengs av on page optimalisering.

Det neste punktet er det viktigste. Det leder oss også til den andre tingen som ikke kan gjentas ofte nok i tjen penger online bransjen. Det er nemlig at det er linker som virkelig er avgjørende for hvor bra ranking en side får hos søkemotorene. En link er derimot ikke det samme uansett hvor den kommer fra. Det er tre ting som regnes som de viktigste for hvor bra linkene til din side er:

- Hvor relevant er siden som linker til deg?

- Hvor mange linker har siden som linker til deg?

- Hvilken linktekst brukes i linken som kommer fra siden?

Klarer man å finne en side som er relevant til sin side, har mange innkommende linker og er villig til å gi akkurat den linkteksten man vil ha så har man en solid og god link. Og nettopp her ligger den viktigste nøkkelen i tjen penger online.

I de neste inleggene skal jeg prøve å fokusere på hvordan man skaffer akkurat disse linkene.

Så hvis du vil tjen penger online så bør du følge med videre.

Hans